A: Richtlijnen

 

 

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN ONGEVAL ?

 

    We zetten de te volgen stappen op een rijtje :

    1.  Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.

       2.  De club/federatie voorziet een ongeval aangifteformulier.

Gelieve de vragen in te vullen.

      3.  Met het ongeval aangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift deel uitmakend van het formulier dient in te vullen.

      4.  Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen                     originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw                       mutualiteit, …) en verslagen op naar volgend 

       Adres :            WANDELSPORT VLAANDEREN vzw                                                                                               INDUSTRIELAAN 11 / Bus 3                                                                                                          B-9990 MALDEGEM                                                                                                                   Tel. 050/405 142

         Email :     verzekeringen@wandelsport.be

  De verdere afhandeling van uw dossier gebeurt rechtstreeks met ARENA.

     5.  Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de

          vijf dagen  een ontvangstmelding op met alle nodige informatie en uwdossiernummer.

     6.  Alle bijkomende onkostennota’s kan U ons best onmiddellijk overmaken

          zodat wij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.

     7.  Mogen wij U tenslotte vragen ons onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen

          in het genezingsproces te melden om een zo vlot mogelijke regelling van

          het dossier te kunnen waarborgen.

 

      Maar hopelijk is deze informatie voor u overbodig en kan u genieten van vele jaren ongeval vrij  sportplezier.

 

 

Wenst U meer inlichtingen ? Neem gerust contact op met uw makelaar

NELISSEN Verzekeringen

Laagdorp 5 te B-3570 ALKEN

Tel 011-590 790    Fax 011-590 791

FSMA: 17920A  -  Email: info@nelissenverzekeringen.be

N.V. ARENA – Tweekerkenstraat 14 – 1000 Brussel

Tel. 02/512 03 04    Fax 02/512 70 94    arena@arena-nv.be

FSMA     10.365 / 0.449.789.592

B: Aangifteformulier en geneeskundig getuigschrift

Wij raden je aan om steeds in het bezit te zijn van beide formulieren, zeker wanneer je in het buitenland gaat wandelen. Je kan ze bekomen door contact op te nemen met het secretariaat of zie beneden.

Aangifteformulier Lichamelijke ongevallen

Geneeskundig getuigschrift